Diệp Tử

nguồn sưu tầm

Anh nói: Nếu tài giỏi thì em hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt, còn không hãy để anh chăm sóc em!...

Mùa hạ chung tình

16 chương

Đọc truyện Tình Cảm

Từ khóa

Văn Án

Cô, thỉnh thoảng như ngày xuân, ấm áp dễ chịu.

Đôi khi tựa chiều thu, lẻ loi u buồn.

Hầu hết là ngày đông, lạnh lùng, thờ ơ.

Anh là mùa hạ, có thể bao dung sự thay đổi thất thường ở cô.

Anh nói: Nếu tài giỏi thì em hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt, còn không hãy để anh chăm sóc em!