Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Ngân thỏ kỳ duyên online

Ngân thỏ kỳ duyên

"Ngươi thích loại con gái thế nào? Có thể có người con gái nào làm cho ngươi thích, cho ngươi trân trọng cả đời, cho người vì nàng không cần gì cả?"

Tiếu Vũ
Từ khóa:Huyễn Huyễn

Truyện thuộc -Huyễn Huyễn- Gồm 76 Chương

Văn án "Ngân thỏ kỳ duyên"

Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, ai cũng khác nhau;

Thỏ cùng sinh ra một tổ nhưng lại có một con thích ăn thịt rất lạ là tiểu bạch thỏ.

Nàng và hắn gặp nhau, đúng là do vận mệnh an bài, vừa gặp đã yêu, một kiếp chung tình.

Nàng và hắn gặp nhau, đúng là do luân hồi trêu ngươi, từ hận thành yêu, làm sao chịu nổi.

Ngươi thích loại con gái thế nào?

Có thể có người con gái nào làm cho ngươi thích, cho ngươi trân trọng cả đời, cho người vì nàng không cần gì cả?

Trên là Côn Lôn thánh vực, có Dao trì trong tiên cảnh

Kiếp trước, kiếp này, vận mệnh luân hồi, trăm núi ngàn sông cũng chỉ vì tìm đến một người.
 


Tiếu Vũ

Tiếu Vũ

Câu nói đặc sắc trong truyện của Tiếu Vũ: Ngươi thích loại con gái thế nào? Có thể có người con gái nào làm cho ngươi thích, cho ngươi trân trọng cả đời, cho người vì nàng không cần gì cả?


Ngân thỏ kỳ duyên

Ngân thỏ kỳ duyên
Ngươi thích loại con gái thế nào? Có thể có người ...
76 chương