Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Nghịch thế online

Nghịch thế

"Điều gì xui xẻo nhất khi nằm vùng? Lão đại yêu bạn. Điều gì kiêng kị nhất khi nằm vùng? Bạn rơi vào tình yêu với lão đại."

Nhàn Nhân Hữu Nhàn
Từ khóa:Hắc Bang

Truyện thuộc -Hiện đại- Gồm 44 Chương

Văn án "Nghịch thế"

Điều gì bi kịch nhất khi nằm vùng? Là cho bạn đi nằm vùng lần thứ hai.

Điều gì không muốn nhìn thấy nhất khi nằm vùng? Muốn một lưới bắt hết lại nảy sinh cá lọt lưới.

Điều gì xui xẻo nhất khi nằm vùng? Lão đại yêu bạn.

Điều gì kiêng kị nhất khi nằm vùng? Bạn rơi vào tình yêu với lão đại.

Muốn nói gì nhất khi nằm vùng? “Không được nhúc nhích, tôi là cảnh sát!” Còn dùng súng chĩa vào đầu người khác, bởi vì nhiệm vụ hoàn thành

Sợ nói gì nhất khi nằm vùng? “Thực xin lỗi, tôi là cảnh sát!” Còn bị người khác chĩa súng vào đầu, bởi vì thân phận bại lộ.

Càng đáng thương hơn chính là, nếu có chết, ngay cả trái tim cũng để lại cho người khác.

Uông Ninh Hi là loại người chiếm giữ tất cả những điều ở trên.

 


Nhàn Nhân Hữu Nhàn

Nhàn Nhân Hữu Nhàn

Câu nói đặc sắc trong truyện của Nhàn Nhân Hữu Nhàn: Điều gì xui xẻo nhất khi nằm vùng? Lão đại yêu bạn. Điều gì kiêng kị nhất khi nằm vùng? Bạn rơi vào tình yêu với lão đại.


Nghịch thế

Nghịch thế
Điều gì xui xẻo nhất khi nằm vùng? Lão đại yêu bạn ...
44 chương