Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Người đàn ông của tôi online

Người đàn ông của tôi

"Trên thế giới này có nhiều tình yêu như vậy: tình yêu đồng tính, tình yêu hai giới, tình yêu xế bóng, tại sao lại không chấp nhận được tình yêu thầy trò?"

Dung Quang
Từ khóa:Ngôn tình

Truyện thuộc -Tình Cảm- Gồm 82 Chương

Văn án "Người đàn ông của tôi"

# Trên thế giới này có nhiều tình yêu như vậy: tình yêu đồng tính, tình yêu hai giới, tình yêu xế bóng, tại sao lại không chấp nhận được tình yêu thầy trò?# Không phải là tôi yêu thầy giáo của tôi thôi sao? Thầy giáo không phải là người hả? Chẳng lẽ thầy giáo nên cô độc cả đời sao?# Em nghĩ em còn rõ ràng tâm ý của mình hơn thầy, thầy có thể từ chối em, nhưng thầy không có tư cách hoài nghi tình cảm của em.Dung Quang

Dung Quang

Câu nói đặc sắc trong truyện của Dung Quang: Trên thế giới này có nhiều tình yêu như vậy: tình yêu đồng tính, tình yêu hai giới, tình yêu xế bóng, tại sao lại không chấp nhận được tình yêu thầy trò?


Người đàn ông của tôi

Người đàn ông của tôi
Trên thế giới này có nhiều tình yêu như vậy: tình ...
82 chương

Chuyện Do Em Quyết Định

Chuyện Do Em Quyết Định
Cả ngày hôm nay, Dư Điền Điền đã nghe không biết b ...
50 chương