Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Người tới không tốt online

Người tới không tốt

"Thực ra Chu Tiêu muốn cho toàn thế giới biết, anh có thể đã thích Phương Dĩ rồi."

Kim Bính
Từ khóa:Ngôn tình

Truyện thuộc -Tình Cảm- Gồm 65 Chương

Văn án "Người tới không tốt"

Phương Dĩ đã trở lại, quậy thành phố Nam Giang long trời lở đất, mây đen che đỉnh, nước mắt rơi đầy mặt.

Chu Tiêu quyết định xả thân tạo phúc cho xã hội, buộc cô vào thắt lưng kéo về nhà!

Phương Dĩ: Tôi phải thay mặt trăng tiêu diệt anh! Anh! Còn anh nữa!

Chu Tiêu: Ông đây tiêu diệt cô trước!

Thực ra Chu Tiêu muốn cho toàn thế giới biết, anh có thể đã thích Phương Dĩ rồi.Kim Bính

Kim Bính

Câu nói đặc sắc trong truyện của Kim Bính: Thực ra Chu Tiêu muốn cho toàn thế giới biết, anh có thể đã thích Phương Dĩ rồi.


Người tới không tốt

Người tới không tốt
Thực ra Chu Tiêu muốn cho toàn thế giới biết, anh ...
65 chương

Tương tư hữu thời

Tương tư hữu thời
Em cảm thấy anh tàn nhẫn, em cảm thấy anh ghê tởm, ...
60 chương