Khiêu Dược Hỏa Diễm

nguồn sưu tầm

Hứa với anh, sau này sẽ hạnh phúc, Triều Tịch. Vâng Sau này chúng em, nhất định sẽ thật hạnh phúc…...

Người yêu của Triều Tịch

57 chương

Đọc truyện Tình Cảm

Từ khóa

Văn Án

Tên tôi là Triều Tịch. Có phải nghĩa là, cuộc đời tôi nhất định phải bấp bênh đau khổ?

Tôi không hiểu. Nhiều năm qua tôi vẫn tìm kiếm người kia, tại sao lại là anh.

Anh có biết hay không, trong hai thân thể riêng biệt này, có cùng chung một dòng máu?