Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Người yêu của Triều Tịch online

Người yêu của Triều Tịch

"Hứa với anh, sau này sẽ hạnh phúc, Triều Tịch. Vâng Sau này chúng em, nhất định sẽ thật hạnh phúc…"

Khiêu Dược Hỏa Diễm

Truyện thuộc -Tình Cảm- Gồm 57 Chương

Văn án "Người yêu của Triều Tịch"

Tên tôi là Triều Tịch. Có phải nghĩa là, cuộc đời tôi nhất định phải bấp bênh đau khổ?

Tôi không hiểu. Nhiều năm qua tôi vẫn tìm kiếm người kia, tại sao lại là anh.

Anh có biết hay không, trong hai thân thể riêng biệt này, có cùng chung một dòng máu?


Khiêu Dược Hỏa Diễm

Khiêu Dược Hỏa Diễm

Câu nói đặc sắc trong truyện của Khiêu Dược Hỏa Diễm: Hứa với anh, sau này sẽ hạnh phúc, Triều Tịch. Vâng Sau này chúng em, nhất định sẽ thật hạnh phúc…


Người yêu của Triều Tịch

Người yêu của Triều Tịch
Hứa với anh, sau này sẽ hạnh phúc, Triều Tịch. Vân ...
57 chương

Quan hệ nguy hiểm

Quan hệ nguy hiểm
Đi theo anh, em có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Đi ...
47 chương

Này người đàn ông của em

Này người đàn ông của em
Người đàn ông của em, có thể chưa có sự nghiệp, nh ...
20 chương