Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Nhà Trẻ Hoàng Gia online

Nhà Trẻ Hoàng Gia

"Ai dám làm ô nhiễm bọn nhỏ trong nhà trẻ? Nghĩ đến ta thế kỷ 21 xuyên không đến còn không bảo vệ được bọn nhỏ sao? Rất nâng niu những nụ hoa nhỏ trong triều, nhà trẻ hoàng gia được lập thành"

Huyền Sắc
Từ khóa:Hài Hước

Truyện thuộc -Xuyên Không- Gồm 321 Chương

Văn án "Nhà Trẻ Hoàng Gia"

Này này!!! Tên nhóc hay ba hoa chích choè kia, có muốn bản công chúa làm mai mối hay không? Đã mấy tuổi rồi hả? Đi mau, đem Tam Tự Kinh đến học thuộc một trăm lần cho ta!

A, A! Đấy là son của bản công chúa! Không phải thuốc màu! Tên nhóc kia sao lại mang đi vẽ tranh hả? Đi mau, đem bộ quyền quân đội luyện một trăm lần!

Này, Tể tướng đại nhân, không được túm trẻ con như thế, đem tay ngươi thả ra ngay!

Nè, hoàng thái hậu bà nội, cung đấu không phải muốn bồi dưỡng từ nhỏ đâu nhé, đem XXX của bà mang đi đi!

Ai dám làm ô nhiễm bọn nhỏ trong nhà trẻ? Nghĩ đến ta thế kỷ 21 xuyên không đến còn không bảo vệ được bọn nhỏ sao?

Rất nâng niu những nụ hoa nhỏ trong triều, nhà trẻ hoàng gia được lập thành