Huyền Sắc

nguồn sưu tầm

Ai dám làm ô nhiễm bọn nhỏ trong nhà trẻ? Nghĩ đến ta thế kỷ 21 xuyên không đến còn không bảo vệ được bọn nhỏ sao? Rất nâng niu những nụ hoa nhỏ trong triều, nhà trẻ hoàng gia được lập thành...

Nhà Trẻ Hoàng Gia

321 chương

Đọc truyện Xuyên Không

Từ khóa

Văn Án

Này này!!! Tên nhóc hay ba hoa chích choè kia, có muốn bản công chúa làm mai mối hay không? Đã mấy tuổi rồi hả? Đi mau, đem Tam Tự Kinh đến học thuộc một trăm lần cho ta!

A, A! Đấy là son của bản công chúa! Không phải thuốc màu! Tên nhóc kia sao lại mang đi vẽ tranh hả? Đi mau, đem bộ quyền quân đội luyện một trăm lần!

Này, Tể tướng đại nhân, không được túm trẻ con như thế, đem tay ngươi thả ra ngay!

Nè, hoàng thái hậu bà nội, cung đấu không phải muốn bồi dưỡng từ nhỏ đâu nhé, đem XXX của bà mang đi đi!

Ai dám làm ô nhiễm bọn nhỏ trong nhà trẻ? Nghĩ đến ta thế kỷ 21 xuyên không đến còn không bảo vệ được bọn nhỏ sao?

Rất nâng niu những nụ hoa nhỏ trong triều, nhà trẻ hoàng gia được lập thành