Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Nữ chính yêu nam phụ online

Nữ chính yêu nam phụ

"Nhưng những hành động mờ ám của cô lại khiến một nam phụ chú ý đến. Mà nhân vật nam phụ này dường như rất có hứng thú với cô, đến mức phải nhốt cô lại trong phòng hắn"

Vũ Thu Trà
Từ khóa:Ngôn tình

Truyện thuộc -Xuyên Không- Gồm 51 Chương

Văn án "Nữ chính yêu nam phụ"

Một ngày đẹp trời nọ, An Vân Thương xuyên vào một cuốn tiểu thuyết mà cô ghét vô cùng.

Hơn thế nữa lại còn trở thành con bé nữ chính Bạch Liên hoa vạn người ghét.

Vì quá chướng mắt tay nam chính, không muốn hắn để ý đến mình mà cô phải bày ra trăm phương ngàn kế để tránh hắn.

Nhưng những hành động mờ ám của cô lại khiến một nam phụ chú ý đến.

Mà nhân vật nam phụ này dường như rất có hứng thú với cô, đến mức phải nhốt cô lại trong phòng hắn!….Vũ Thu Trà

Vũ Thu Trà

Câu nói đặc sắc trong truyện của Vũ Thu Trà: Nhưng những hành động mờ ám của cô lại khiến một nam phụ chú ý đến. Mà nhân vật nam phụ này dường như rất có hứng thú với cô, đến mức phải nhốt cô lại trong phòng hắn


Nữ chính yêu nam phụ

Nữ chính yêu nam phụ
Nhưng những hành động mờ ám của cô lại khiến một n ...
51 chương