Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Pháo đài số - Digital fortress online

Pháo đài số - Digital fortress

"Một mối quan hệ không rõ ràng cũng giống như một chiếc xe cạn xăng. Bạn có thể ngồi trên đó bao lâu bạn thích, nhưng nó sẽ không đưa bạn đi đến đâu cả."

Dan Brown
Từ khóa:Ly kì, kì bí

Truyện thuộc -Trinh Thám- Gồm 129 Chương

Văn án "Pháo đài số - Digital fortress"


Dan Brown

Dan Brown

Câu nói đặc sắc trong truyện của Dan Brown: Một mối quan hệ không rõ ràng cũng giống như một chiếc xe cạn xăng. Bạn có thể ngồi trên đó bao lâu bạn thích, nhưng nó sẽ không đưa bạn đi đến đâu cả.


Biểu tượng thất truyền - The Lost Symbol

Biểu tượng thất truyền - The Lost Symbol
Sống trên thế giới mà không có ý thức về ý nghĩa c ...
134 chương

Điểm dối lừa

Điểm dối lừa
Có những mối quan hệ bước tiếp thì đau mà rời bỏ t ...
131 chương

Pháo đài số - Digital fortress

Pháo đài số - Digital fortress
Một mối quan hệ không rõ ràng cũng giống như một c ...
129 chương

Thiên thần và ác quỷ - Angels and Demons

Thiên thần và ác quỷ - Angels and Demons
Bạn sẽ chẳng có cái quyền gì để níu giữ một người ...
137 chương

Mật Mã Da Vinci

Mật Mã Da Vinci
Trong thoáng chốc, ông tưởng như nghe thấy giọng n ...
106 chương

Hỏa Ngục

Hỏa Ngục
Món quà của con là tương lai. Món quà của con là ...
105 chương