Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Phò mã gian manh online

Phò mã gian manh

"Nhiều năm không gặp công chúa, thật là càng động lòng người, vừa thấy giai nhân lầm cả đời, công chúa hại khổ tiểu vương rồi."

Hoa Nhật Phi
Từ khóa:Ngôn tình

Truyện thuộc -Cổ Đại- Gồm 80 Chương

Văn án "Phò mã gian manh"

Một vị phò mã trung hậu thân phận hơi đặc biệt, làm sao trà trộn giữa phúc hắc công chúa, Thái hậu ngây thơ, hoàng đế trẻ yêu tỷ tỷ, thừa tướng nóng nảy cùng với các phò mã ngọa hổ tàng long, không đụng ta thì không biết hàng?

Thái hậu ngây thơ nói: phò mã quá đen. . . . . .

Hoàng đế trẻ yêu tỷ tỷ nói: phò mã quá lừa bịp. . . . . .

Thừa Tướng nóng nảy nói: phò mã quá mất hồn. . . . . .

Các phò mã nói: phò mã quá mạnh mẽ. . . . . .

Công chúa phúc hắc nói: điều tốt của phò mã, chỉ có ta mới hiểu. . . . . . Các ngươi hiểu cái lông đó!


Hoa Nhật Phi

Hoa Nhật Phi

Câu nói đặc sắc trong truyện của Hoa Nhật Phi: Nhiều năm không gặp công chúa, thật là càng động lòng người, vừa thấy giai nhân lầm cả đời, công chúa hại khổ tiểu vương rồi.


Phò mã gian manh

Phò mã gian manh
Nhiều năm không gặp công chúa, thật là càng động l ...
80 chương