Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Phù sinh mộng, tiếu vong thư online

Phù sinh mộng, tiếu vong thư

"Nếu chúng ta phải chết, người có sợ không? – Ta không sợ chết cùng người. Ta chỉ sợ, đơn độc sống tiếp mà thôi."

Diệp Tiếu
Từ khóa:Tu Tiên

Truyện thuộc -Tiên Hiệp- Gồm 41 Chương

Văn án "Phù sinh mộng, tiếu vong thư"

Đây là một hồi chấp nhất, vượt qua ngàn vạn năm, dây dưa vấn vít. Đế quân Phượng tộc kiêu ngạo, vì lịch kiếp mà vướng vào khúc mắc với tiểu Ma vương Tiên giới.

Hồng Hoang khô cằn, trường kiếm của người thiếu niên chắn cho nàng một lần thiên kiếp, khiến nàng đơn thuần ngã vào yêu.

Thế nhưng, dưới trời hoa đào mưa hạnh, vị tôn thần thượng cổ là nàng lại chớp mi cười yếu ớt trong nỗi thống khổ tột cùng. Hắn nói, ví bằng chỉ cầu vui vẻ nhất thời, chẳng uổng cuộc đời ngắn ngủi nên cứ mặc sức phong lưu.

Tất cả những mỹ lệ lại chỉ hóa hư ảo, khiến ta muốn dùng kiếm chém nát, để lộ tầng tầng lớp lớp xác đào hoa.

Nếu chúng ta phải chết, người có sợ không? – Ta không sợ chết cùng người. Ta chỉ sợ, đơn độc sống tiếp mà thôi.


Diệp Tiếu

Diệp Tiếu

Câu nói đặc sắc trong truyện của Diệp Tiếu: Nếu chúng ta phải chết, người có sợ không? – Ta không sợ chết cùng người. Ta chỉ sợ, đơn độc sống tiếp mà thôi.


Phù sinh mộng, tiếu vong thư

Phù sinh mộng, tiếu vong thư
Nếu chúng ta phải chết, người có sợ không? – Ta kh ...
41 chương

Phù sinh mộng, Tam sinh ước - Trăm dặm Trường An

Phù sinh mộng, Tam sinh ước - Trăm dặm Trường An
Một kiếp làm người, giữa hồng trần vạn dặm, thế đạ ...
39 chương