Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Rất Yêu Anh online

Rất Yêu Anh

"Thiếu nữ bưu hãn nhiệt tình trêu chọc với người con trai bị mắc chứng bệnh tự bế. Người khác đều nói Trần Lập Hạ là người hồ đồ không tim không phổi. Lập Hạ lại cảm thấy không sao cả, bởi vì cô đối với một người tên là Ngôn Dĩ Luật lại cố tình có tim có phổi."

Sơ Ảnh Lưu Ly
Từ khóa:Ngôn tình

Truyện thuộc -Tình Cảm- Gồm 8 Chương

Văn án "Rất Yêu Anh"


Thiếu nữ bưu hãn nhiệt tình trêu chọc vs người con trai bị mắc chứng bệnh tự bế.

Người khác đều nói Trần Lập Hạ là người hồ đồ không tim không phổi.

Lập Hạ lại cảm thấy không sao cả, bởi vì cô đối với một người tên là Ngôn Dĩ Luật lại cố tình có tim có phổi.


 

Bạn đọc chương:

Sơ Ảnh Lưu Ly

Sơ Ảnh Lưu Ly

Câu nói đặc sắc trong truyện của Sơ Ảnh Lưu Ly: Thiếu nữ bưu hãn nhiệt tình trêu chọc với người con trai bị mắc chứng bệnh tự bế. Người khác đều nói Trần Lập Hạ là người hồ đồ không tim không phổi. Lập Hạ lại cảm thấy không sao cả, bởi vì cô đối với một người tên là Ngôn Dĩ Luật lại cố tình có tim có phổi.


Rất Yêu Anh

Rất Yêu Anh
Thiếu nữ bưu hãn nhiệt tình trêu chọc với người co ...
8 chương