Nam Phái Tam Thúc

nguồn sưu tầm

Trên tay rạch sâu từng vết đao, phủ lên áo cà sa của lạt ma, Ngô Tà không quay về mà mang theo một kế hoạch kinh thiên từ trong “Tàng Hải Hoa”, bắt đầu cô độc phản kích toàn diện…...

Sa Hải 2 - Sa Mãng Xà Sào

56 chương

Đọc truyện Truyện Kinh Dị

Từ khóa

Văn Án

Năm 80 của thế kỷ 20, trong thành phố Bắc Kinh xuất hiện rất nhiều xe hồng kỳ, đưa một số đứa trẻ có thiên phú rất cao trong phương diện kiến trúc vào sa mạc Badain Jaran. Trong 30 năm sau đó, những đứa trẻ này không còn xuất hiện trở lại.

Bản vẽ thiết kế kiến trúc của hơn một ngàn chín trăm năm trước cùng với một phế tích công nghiệp ở một nơi nào đó trong Badain Jaran vô cùng giống nhau. Trong quá trình điều tra phế tích đó, có người phát hiện tên của vài đứa trẻ mất tích năm xưa.

Năm 80 của thế kỷ trước đã kiến thiết kiến trúc vĩ đại nhất trong truyền thuyết Trung Quốc, Ngô Tà giống như biết tất cả, nhưng đối với câu đố này lại thờ ơ. Hắn dường như chỉ là đem nơi này thành bàn cờ của chính mình. Hắn có mưu kế gì?

Ngô Tà hiện tại không hề thiên chân, hắn sẽ là loại người như thế nào? Sau khi đã thấu triệt hết thảy hận thù, hắn còn có thể là mình trước kia không?

Trên tay rạch sâu từng vết đao, phủ lên áo cà sa của lạt ma, Ngô Tà không quay về mà mang theo một kế hoạch kinh thiên từ trong “Tàng Hải Hoa”, bắt đầu cô độc phản kích toàn diện…