Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Song quy nhạn online

Song quy nhạn

"Thanh Hề ngẩng đầu nhìn Phong Lưu, không thể ngờ cả chuyện nhỏ nhặt thế hắn cũng quan tâm đến nàng, nhất thời thấy đáy lòng cũng ấm áp,"

Minh Nguyệt Đang

Truyện thuộc -Cổ Đại- Gồm 66 Chương

Văn án "Song quy nhạn"

Cuộc sống của nữ chính là cuộc sống mà tôi (tác giả) hâm mộ. Dù có lỗi lầm gì hắn cũng tha thứ cho bạn. Tình yêu của hắn vừa như người cha đối với con gái, lại giống tình nhân.

Nội dung: cung đình hầu tước, chung tình, trùng sinh

Nhân vật chính: Mộ Thanh Hề


Minh Nguyệt Đang

Minh Nguyệt Đang

Câu nói đặc sắc trong truyện của Minh Nguyệt Đang: Thanh Hề ngẩng đầu nhìn Phong Lưu, không thể ngờ cả chuyện nhỏ nhặt thế hắn cũng quan tâm đến nàng, nhất thời thấy đáy lòng cũng ấm áp,


Song quy nhạn

Song quy nhạn
Thanh Hề ngẩng đầu nhìn Phong Lưu, không thể ngờ c ...
66 chương