Hân Hân Hướng Vinh

nguồn sưu tầm

Đừng lo, ở cuối con đường luôn có anh đứng đợi!!!...

Sủng hôn

61 chương

Đọc truyện Hiện đại

Từ khóa

Văn Án

Từ quân giáo đến liên đội, từ liên đội đến cục trinh sát, từ cục trinh sát đến đại đội trưởng đại đội đặc chủng điều tra.

Với Chu Tự Hoành việc binh nhung là việc cấp bách hơn non nửa đời người, chưa từng nghĩ đến một người vợ.

Nhưng mà gặp được Hứa Hựu An, Chu Tự Hoành bỗng nhiên cảm thấy, cưới một nàng dâu nhỏ như vậy về nhà mà yêu chìu cũng rất tốt.

Nhân vật chính: Chu Tự Hoành, Hứa Hựu An

Nhân vật phụ: Giang Đông, Trần Lỗi, Chu Na và những người khác