Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa online

Tam Sinh Tam Thế -  Thập Lý Đào Hoa

"Tam sinh tam thế - ba đời ba kiếp, nhắm mắt mở mắt, cuối cùng vẫn không thoát được nhân duyên. Yêu yêu, hận hận, ân ân, oán oán. Vay, nợ ân tình đến lúc nào mới trả cho xong"

Đường Thất Công Tử

Truyện thuộc -Tiên Hiệp- Gồm 28 Chương

Văn án "Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa"

Thanh Khâu Bạch Thiển

(Ba trăm năm sau)

Đông Hải Thủy Quân mới sinh con trai nối dõi, để chuẩn bị cho tiệc đầy tháng của con, trong buổi chầu trên điện Lăng Tiêu đã xin phép bề trên cho nghỉ mấy ngày, Thiên Quân mắt nhắm mắt mở, đồng ý cho ông ta đi.

Đa Bảo Nguyên Quân cực kỳ tò mò, chỉ là một yến tiệc mà thôi, hà tất phải lao tâm khổ tứ đến vậy?

Thế nên, sau buổi chầu ngày hôm nay, bèn cố ý đuổi theo Nam Đẩu Chân Quân người xưa nay vốn có tình giao hảo với Đông Hải Thủy Quân, muốn thăm dò tình hình.

Cửu Trùng Thiên này vốn cực kỳ vô vị, sự quan tâm của các thần tiên đối với việc Đông Hải Thủy Quân nghỉ phép không phải chỉ ngày một ngày hai, lại thấy Đa Bảo Nguyên Quân khai mào, bèn lũ lượt đến vây quanh Nam Đẩu Chân Quân ở trước điện.

Nam Đẩu Chân Quân vô cùng nghi hoặc: “Chẳng nhẽ các vị tiên hữu không biết, trong dạ yến nửa tháng sau ở Đông Hải, vị cô cô ở Thanh Khâu cũng đến dự đó sao?”.

Bên ngoài Đông Hải, ở giữa Đại Hoang, đó chính là Thanh Khâu.

Nói đến đây, còn chắp hai tay hướng về Thanh Khâu ở hướng đông vái một cái, rồi mới tiếp tục kể: “Vị cô cô đó có tật ở mắt, không nhìn được ánh sáng mạnh, tường san hô ngói lưu ly của Đông Hải Long Cung lại quá chói mắt, nên Đông Hải Thủy Quân đang phải chạy đi khắp nơi kiếm cỏ thanh hạnh, để dệt thành tấm thảm che những thứ quá chói sáng kia”.

Lời vừa thốt ra, hết thảy chúng tiên trước điện Lăng Tiêu đều xì xào...


Đường Thất Công Tử

Đường Thất Công Tử

Câu nói đặc sắc trong truyện của Đường Thất Công Tử: Tam sinh tam thế - ba đời ba kiếp, nhắm mắt mở mắt, cuối cùng vẫn không thoát được nhân duyên. Yêu yêu, hận hận, ân ân, oán oán. Vay, nợ ân tình đến lúc nào mới trả cho xong


Hoa Tư Dẫn

Hoa Tư Dẫn
Cô từ từ sụp xuống đất, như người kiệt sức, uy pho ...
23 chương

Năm tháng là đóa hoa hai lần nở

Năm tháng là đóa hoa hai lần nở
Nghe nói trên đời này có một loài hoa, hàng năm đơ ...
28 chương

Tam Sinh Tam Thế -  Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa
Tam sinh tam thế - ba đời ba kiếp, nhắm mắt mở mắt ...
28 chương

Tặng người một bó hoa Diên Vĩ!

Tặng người một bó hoa Diên Vĩ!
Nghĩ đến người đó, sẽ nhớ lại quãng thời gian tươi ...
5 chương

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư - Quyển hạ

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư - Quyển hạ
Nàng cảm giác bản thân mình giống như một con chim ...
20 chương

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư - Quyển thượng

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư - Quyển thượng
Duyên phận chỉ có thể nói là rất khó đoán. ...
13 chương

Tên cô ấy là Lăng Tiểu Lộ Vị Lai

Tên cô ấy là Lăng Tiểu Lộ Vị Lai
Nói thế này, bé con, dù có quá thông minh, quá ưu ...
5 chương

Bộ Bộ Sinh Liên - Đường Thất Công Tử

Bộ Bộ Sinh Liên - Đường Thất Công Tử
Mỗi bước đi qua sen hồng nở rộ, gọi là bộ sinh liê ...
4 chương

Tứ mạc hí - Bốn màn hí kịch

Tứ mạc hí - Bốn màn hí kịch
Đã yêu một đóa hoa, xin cùng hoa nở rộ, đã yêu thư ...
26 chương