Đường Thất Công Tử

nguồn sưu tầm

Tam sinh tam thế - ba đời ba kiếp, nhắm mắt mở mắt, cuối cùng vẫn không thoát được nhân duyên. Yêu yêu, hận hận, ân ân, oán oán. Vay, nợ ân tình đến lúc nào mới trả cho xong...

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

28 chương

Đọc truyện Tiên Hiệp

Từ khóa

Văn Án

Thanh Khâu Bạch Thiển

(Ba trăm năm sau)

Đông Hải Thủy Quân mới sinh con trai nối dõi, để chuẩn bị cho tiệc đầy tháng của con, trong buổi chầu trên điện Lăng Tiêu đã xin phép bề trên cho nghỉ mấy ngày, Thiên Quân mắt nhắm mắt mở, đồng ý cho ông ta đi.

Đa Bảo Nguyên Quân cực kỳ tò mò, chỉ là một yến tiệc mà thôi, hà tất phải lao tâm khổ tứ đến vậy?

Thế nên, sau buổi chầu ngày hôm nay, bèn cố ý đuổi theo Nam Đẩu Chân Quân người xưa nay vốn có tình giao hảo với Đông Hải Thủy Quân, muốn thăm dò tình hình.

Cửu Trùng Thiên này vốn cực kỳ vô vị, sự quan tâm của các thần tiên đối với việc Đông Hải Thủy Quân nghỉ phép không phải chỉ ngày một ngày hai, lại thấy Đa Bảo Nguyên Quân khai mào, bèn lũ lượt đến vây quanh Nam Đẩu Chân Quân ở trước điện.

Nam Đẩu Chân Quân vô cùng nghi hoặc: “Chẳng nhẽ các vị tiên hữu không biết, trong dạ yến nửa tháng sau ở Đông Hải, vị cô cô ở Thanh Khâu cũng đến dự đó sao?”.

Bên ngoài Đông Hải, ở giữa Đại Hoang, đó chính là Thanh Khâu.

Nói đến đây, còn chắp hai tay hướng về Thanh Khâu ở hướng đông vái một cái, rồi mới tiếp tục kể: “Vị cô cô đó có tật ở mắt, không nhìn được ánh sáng mạnh, tường san hô ngói lưu ly của Đông Hải Long Cung lại quá chói mắt, nên Đông Hải Thủy Quân đang phải chạy đi khắp nơi kiếm cỏ thanh hạnh, để dệt thành tấm thảm che những thứ quá chói sáng kia”.

Lời vừa thốt ra, hết thảy chúng tiên trước điện Lăng Tiêu đều xì xào...