Nguyệt Diệu

nguồn sưu tầm

Truyện Thất Lạc Thần Miếu, chuyện nói về thế giới của nhưng cặp đam mỹ tuy rằng không được mọi người công nhận nhưng họ vẫn không che giấu tình cảm đó mà còn công khai với mọi...

Thất Lạc Thần Miếu

85 chương

Đọc truyện Hiện đại

Từ khóa

Văn Án

Truyện Thất Lạc Thần Miếu, chuyện nói về thế giới của nhưng cặp đam mỹ tuy rằng không được mọi người công nhận nhưng họ vẫn không che giấu tình cảm đó mà còn công khai với mọi người.Bắt đầu hành trình kì huyễn vào võng du, gặp gỡ thích khách của Thiên Sứ tộc luôn kiệm lời mà trong thế giới hiện thực là thợ săn tiền thưởng hạng nhất. Một đường đi chung, cậu vì y cam tâm rửa tay làm cơm canh.Y vì cậu không màng tự chặt cánh đọa thiên, từ khi nào thì hữu tình đã biến thành ái tình? Mà tình yêu trong thế giới hư cấu có khả năng trong thế giới hiện thực không.