Agatha Christie

nguồn sưu tầm

Đúng là một ý nghĩ kỳ lạ, nhưng chỉ khi bạn thấy người ta trông thật nực cười bạn mới nhận ra mình yêu họ tới mức nào....

The Big Four - Bộ Tứ

18 chương

Đọc truyện Trinh Thám

Từ khóa

Văn Án

Lúc những cảnh sát của Japp lao đến theo tiếng huýt sáo của Poirot, họ tìm thấy bốn tên Trung Quốc nằm bất tỉnh, nhưng trong số đó không có tên đã doạ dẫm tôi.

Giờ đây, tôi nhớ là lúc tôi bị đưa ra bậc cửa để nhử Poirot, thì tên trùm đã lui lại sâu về phía sau.

Chắc hắn ở ngoài vòng tác động của hơi ngạt và đã chạy trốn bằng nhiều lối ra bí mật.

Bọn Trung Quốc bị bắt không khai được tin gì có ích.

Chúng không biết tí gì về lũ Bốn Người.

Họ là những cư dân bình thường của khu phố Tàu, không hề nghe nói đến tên Li chang-yen.

Một chủ người Tàu đã thuê họ làm việc, họ không biết gì về công việc riêng tư của chủ.

Hôm sau, tôi hoàn toàn bình phục, trừ một chút nhức đầu.

Chúng tôi trở lại cái khu phố đáng gờm để xem lại ngôi nhà tôi bị giam trong đó.....