Sidney Sheldon

nguồn sưu tầm

Tât cả những gì chúng ta tìm kiếm trong cuộc đời hóa ra chỉ là một con người......

The Stars Shine Down - Sao chiếu mệnh

35 chương

Đọc truyện Tình Cảm

Từ khóa

Văn Án

Chính vợ chàng đã thuê hắn! Phillip kinh hoàng đến nghẹn thở.

Lara? Lara mà có thể làm chuyện khủng khiếp như vậy sao? Vì nguyên do nào kia chứ? Em không hiểu tại sao anh cứ tập suốt ngày như vậy. Hôm nay anh có phải biểu diễn đâu…

Anh đừng đi. Em cần một người chồng, chứ không phải một người tình nhất thời… Anh suốt năm suốt tháng cử bỏ nhà đi như người bán hàng rong vậy… Bà ấy vu cho tôi ăn cắp chiếc vòng kim cương ông tặng. Bà ấy dám làm bất cứ việc gì cốt để giữ được ông. Và câu của Ellettbee:

Tôi đã gặp vợ anh. Anh có định giảm số buổi biểu diễn của anh không? Ôi Lara!… Tại trụ sở cơ quan cảnh sát, đang diễn ra một cuộc họp giữa viện trưởng viện công tố Quận, cảnh sát trưởng và trung uý Mancini.

Viện trưởng Công tố nói: - Chúng ta chưa đụng đến Jane Doe. Bà ta cũng có lắm chuyện đấy. Nhưng hiện ông đã thu thập được chứng cứ đến đâu, trung uý Mancini? Mancini nói: - Tôi đã thẩm vấn một số người của công ty Cameron. Jesse Shaw được tuyển vào làm theo yêu cầu của đích thân bà Lara Cameron. Tôi đã hỏi họ là xưa nay bà ta đã trực tiếp ra lệnh thuê công nhân lần nào chưa, thì câu trả lời là ngoài trường hợp Jesse Shaw, chưa bao giờ.
...