Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Thiên đường là nơi anh yêu em online

Thiên đường là nơi anh yêu em

"Nếu anh đến gần, em sẽ rời xa… Nếu anh vươn tay, em sẽ trốn tránh… Nếu anh nhìn em cười hèn mọn, em sẽ lập tức quay đi…"

Điền Khả Tâm

Truyện thuộc -Tình Cảm- Gồm 25 Chương

Văn án "Thiên đường là nơi anh yêu em"

Nếu anh đến gần, em sẽ rời xa…

Nếu anh vươn tay, em sẽ trốn tránh…

Nếu anh nhìn em cười hèn mọn, em sẽ lập tức quay đi…

Vậy thôi,

Nếu có thể bên nhau trọn kiếp,

Thì dẫu em hận anh cũng được, anh sẽ không buông tay.

Nhân vật chính: Diệp Hàn Hiểu, Trác Kiếm | Cùng với: Kiều Tiếu, Triệu Nam


Điền Khả Tâm

Điền Khả Tâm

Câu nói đặc sắc trong truyện của Điền Khả Tâm: Nếu anh đến gần, em sẽ rời xa… Nếu anh vươn tay, em sẽ trốn tránh… Nếu anh nhìn em cười hèn mọn, em sẽ lập tức quay đi…


Thiên đường là nơi anh yêu em

Thiên đường là nơi anh yêu em
Nếu anh đến gần, em sẽ rời xa… Nếu anh vươn tay, ...
25 chương