Nữ vương không ở nhà

nguồn sưu tầm

Ngọn núi lớn, Mai Tử thanh thuần thiện lương vì lời đồng đãi mà phải tự tử, trên đường lại được Tiêu Kinh Sơn cứu, cuối cùng gả làm vợ cho hắn....

Tiểu nương tử nhà thợ săn

81 chương

Đọc truyện Cổ Đại

Từ khóa

Văn Án

Ngọn núi lớn, Mai Tử thanh thuần thiện lương vì lời đồng đãi mà phải tự tử, trên đường lại được Tiêu Kinh Sơn cứu, cuối cùng gả làm vợ cho hắn.

Tiêu Kinh Sơn, cao lớn cường tráng trầm mặc ít lời, trên ngực có một vết sẹo lớn, nghe nói trước kia hắn làm cướp đường?

Ấm áp ngọt ngào sủng kiều thê, điền văn………