Thị Kim

nguồn sưu tầm

Vốn dĩ tôi là vô tính, nhưng từ năm hai trăm ba mươi hai tuổi, khi đó thấy một đôi nam nữ đứng trước mặt thề non hẹn biển, tôi đã quyết tâm thân này từ đây về sau là thân con gái....

Tiếu Vong Thụ

73 chương

Đọc truyện Huyễn Huyễn

Từ khóa

Văn Án

Tôi là một gốc cây hợp hoan.

Tu hành ngàn năm, vượt qua hạn kiếp, cuối cùng tôi cũng có thể trở thành hình người.

Người bạn tu hành chung với tôi ở cửa sinh tử lại nhờ vào một cái hắt hơi của Long Vương mà qua được một kiếp nạn, anh ta quả là tốt số.

Còn tôi, ở cổng sống chết kia, lại bị ngâm vào bãi nước tiểu của thằng bé con.

Tuy cũng nhờ vậy mà qua kiếp nạn, nhưng tôi cắn răng mím lợi quyết định quyết tìm được người kia, nhằm đền ơn.

Nhưng không biết phải làm thế nào, người kia, vật báu Đông Hải chả ham, công danh trong tay chẳng cần, rốt cuộc là anh ta muốn cái gì chứ?