Thị Kim

nguồn sưu tầm

Thẩm Dục xoay người, chậm rãi thong thả đi xuống cầu thang, đứng trên hai bậc thang trước mặt cô: “Nguyễn Khuynh, ngoài anh, em còn có thể lấy ai?”...

Tình Bất Yếm Trá

66 chương

Đọc truyện Hiện đại

Từ khóa

Văn Án

Khi Yến tiên sinh bị đá lần thứ nhất,

Tuyệt đối không nghĩ tới mình còn có thể bị đá lần thứ hai

Giải nghĩa tên truyện:

Tình bất yếm trá: có nghĩa là dùng mọi cách, không tiếc lừa dối, gian trá, để có được lợi thế chiến thắng trong tình yêu.