fa-bars

Đọc truyện Tôi là người máy - I’m Robot online BA ĐIỀU LUẬT VỀ ROBOT HỌC.


    1 - Một robot không được làm hại một con người, hoặc để cho một con người bị tổn hại .

    2 - Một robot phải tuân theo những mệnh lệnh mà con người đưa ra trừ phi những lệnh nầy mâu thuẫn với điều luật thứ nhất .

    3 - Một robot phải tự bảo vệ mình với điều kiện việc bảo vệ như vậy không mâu thuẫn với điều luật thứ nhất và thứ hai .

    Sách Robot học, in lần thứ 56, năm 2058.

Bạn đọc chương :

Isaac Asimov

Isaac Asimov

  • 1 tác phẩm

Tôi là người máy - I’m Robot

Tôi là người máy - I’m Robot
Một robot phải tự bảo vệ mình với điều kiện việc b ...
7

Quảng Cáo

0908746000
 

Liên Hệ

0908746000
 

Quảng Cáo

0908746000