Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Tôi là người máy - I’m Robot online

Tôi là người máy - I’m Robot

"Một robot phải tự bảo vệ mình với điều kiện việc bảo vệ như vậy không mâu thuẫn với điều luật thứ nhất và thứ hai ."

Isaac Asimov
Từ khóa:Giả Tưởng

Truyện thuộc -Viễn Tưởng- Gồm 7 Chương

Văn án "Tôi là người máy - I’m Robot"

 BA ĐIỀU LUẬT VỀ ROBOT HỌC.


    1 - Một robot không được làm hại một con người, hoặc để cho một con người bị tổn hại .

    2 - Một robot phải tuân theo những mệnh lệnh mà con người đưa ra trừ phi những lệnh nầy mâu thuẫn với điều luật thứ nhất .

    3 - Một robot phải tự bảo vệ mình với điều kiện việc bảo vệ như vậy không mâu thuẫn với điều luật thứ nhất và thứ hai .

    Sách Robot học, in lần thứ 56, năm 2058.Bạn đọc chương:

Isaac Asimov

Isaac Asimov

Câu nói đặc sắc trong truyện của Isaac Asimov: Một robot phải tự bảo vệ mình với điều kiện việc bảo vệ như vậy không mâu thuẫn với điều luật thứ nhất và thứ hai .


Tôi là người máy - I’m Robot

Tôi là người máy - I’m Robot
Một robot phải tự bảo vệ mình với điều kiện việc b ...
7 chương