Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Tối “Manh” Xuyên Qua online

Tối “Manh” Xuyên Qua

"Sẽ có chút tranh chấp, cãi nhau ầm ĩ là gia vị của cuộc sống. Sẽ có nước mắt, vui buồn yêu giận làm đẹp nhân sinh, hoặc khổ hoặc ngọt, kia đều là thật sự cần thiết cho cuộc sống."

Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây

Truyện thuộc -Xuyên Không- Gồm 81 Chương

Văn án "Tối “Manh” Xuyên Qua"

“Tiểu manh nhi, ngươi lại đây.”

” Ngươi thử kêu lại một lần cho ta nghe xem nào? Người mù cũng có nhân quyền!”

” A, có mắt còn chưa có nhân quyền, huống chi ngươi”

“……” thèm vào (#‵′) (ta nghĩ tỉ ý chửi bậy :”>)

” Thị tẩm.”

” Ta là người mù, thị không được tẩm! Ngươi sớm đem ta hưu, tìm cái tai thính mắt tinh, tứ chi kiện toàn đi”

” Thị tẩm không cần mắt, còn nữa, ngọn đèn vừa tắt, cũng đều giống nhau”

“……” (╰_╯)# (cái mặt cụa tỉ ý)


Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây

Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây

Câu nói đặc sắc trong truyện của Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây: Sẽ có chút tranh chấp, cãi nhau ầm ĩ là gia vị của cuộc sống. Sẽ có nước mắt, vui buồn yêu giận làm đẹp nhân sinh, hoặc khổ hoặc ngọt, kia đều là thật sự cần thiết cho cuộc sống.


Cấp báo phòng sinh

Cấp báo phòng sinh
Trên đời này, cái gì cũng có giá của nó. Để có đượ ...
3 chương

Vua điện ảnh

Vua điện ảnh
Đó là ma lực của tình yêu, khiến cô nguyện ý tìm v ...
7 chương

Tối “Manh” Xuyên Qua

Tối “Manh” Xuyên Qua
Sẽ có chút tranh chấp, cãi nhau ầm ĩ là gia vị của ...
81 chương

Tỷ, cho em đường sống

Tỷ, cho em đường sống
Khi khóc hãy đứng trong mưa, bởi vì như thế sẽ khô ...
54 chương