Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Tổng tài bức hôn - Ngạo thê khó thuần phục online

Tổng tài bức hôn - Ngạo thê khó thuần phục

"…Trời sinh một cặp??!! Kết hôn sống hạnh phúc là lẽ dĩ nhiên?"

Yến Ngữ Yên Nhiên
Từ khóa:

Truyện thuộc -Hiện đại- Gồm 71 Chương

Văn án "Tổng tài bức hôn - Ngạo thê khó thuần phục"

Đôi: Lâm Lập Phong và Hạ Tử Tinh

Nam: vị tổng tài giỏi giang, đẹp trai, anh tuấn (dĩ nhiên)

Nữ: là siêu mẫu mỹ lệ động lòng người

…Trời sinh một cặp??!! Kết hôn sống hạnh phúc là lẽ dĩ nhiên?

Không, không phải kết hôn mà là bị bức hôn mới đúng!

…Ồ! Sao tiểu nữ nhân này khó thuần phục đến thế? Muốn thoát khỏi tay ta ư?…Hãy đợi đấy!

Vậy rút cục mèo nào cắn mỉu nào?

Ai sẽ là người bị thuần phục đây?


Yến Ngữ Yên Nhiên

Yến Ngữ Yên Nhiên

Câu nói đặc sắc trong truyện của Yến Ngữ Yên Nhiên: …Trời sinh một cặp??!! Kết hôn sống hạnh phúc là lẽ dĩ nhiên?


Tổng tài bức hôn - Ngạo thê khó thuần phục

Tổng tài bức hôn - Ngạo thê khó thuần phục
…Trời sinh một cặp??!! Kết hôn sống hạnh phúc là l ...
71 chương