Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng online

Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng

"Nếu chia một nửa mạng cho ngươi… Ta nguyện, nhưng ngươi có thể nguyện không?"

Hàn Tiểu Nhã
Từ khóa:Cổ đại

Truyện thuộc -Huyễn Huyễn- Gồm 9 Chương

Văn án "Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng"

Ở trên đời này, không có người nào mà có thể tin tưởng được hay sao?

Như vậy, ta sẽ tạo ra một người mà ta có thể tin tưởng, như thế nào?

Ta dùng hai tay của mình, ngưng kết máu để tạo ra thân thể ngươi.

Ta sống thì ngươi sống. Ta chết thì ngươi chết.

Tính mạng của một người chỉ là một vòng luân hồi.

Nếu chia một nửa mạng cho ngươi…

Ta nguyện, nhưng ngươi có thể nguyện không?

Nếu như tại một thời đại tràn ngập không tín nhiệm, lại có người để cho ngươi tin tưởng, ngươi sẽ làm như thế nào?

Câu chuyện này chính là vì trả lời vấn đề này.


Bạn đọc chương:

Hàn Tiểu Nhã

Hàn Tiểu Nhã

Câu nói đặc sắc trong truyện của Hàn Tiểu Nhã: Nếu chia một nửa mạng cho ngươi… Ta nguyện, nhưng ngươi có thể nguyện không?


Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng

Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng
Nếu chia một nửa mạng cho ngươi… Ta nguyện, nhưng ...
9 chương