Jeffery Deaver

nguồn sưu tầm

Thời gian chết, nếu nó cứ qua đi theo tiếng tích tắc của những bánh xe bé tí; chỉ khi chiếc đồng hồ ngừng chạy, thời gian mới tồn tại....

Trăng lạnh

43 chương

Đọc truyện Trinh Thám

Từ khóa

Văn Án

Các người không thể trông thấy ta, nhưng ta luôn luôn hiện diện.

Cứ chạy hết tốc lực đi, các người sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi tay ta đâu.

Hãy chiến đấu với ta bằng tất cả sức mạnh các người có,các người sẽ chẳng bao giờ đánh bại nổi ta đâu.

Ta sẽ giết chết các người khi ta muốn, nhưng chẳng bao giờ bị xét xử.

Ta là ai?

Tuổi già đó.