Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Trộm trái tim, đoạt ái tình online

Trộm trái tim, đoạt ái tình

"Nhưng mà, làm người xem quá lâu, xem đến nghiện, không biết từ khi nào trái tim đã bị trộm mất, có một ngày Triển Thiểu Huy lật bàn, “Dựa vào cái gì mà tôi chỉ là một người xem?!”"

Đông Tẫn Hoan

Truyện thuộc -Hiện đại- Gồm 110 Chương

Văn án "Trộm trái tim, đoạt ái tình"

Cố Hạ thích Quý Phi Dương, Cố Hạ muốn đuổi theo Quý Phi Dương.

Đại boss Triển Thiểu Huy nhàm chán nên coi đó như một màn hí kịch mà đứng ngoài xem.

Nhưng mà, làm người xem quá lâu, xem đến nghiện, không biết từ khi nào trái tim đã bị trộm mất, có một ngày Triển Thiểu Huy lật bàn, “Dựa vào cái gì mà tôi chỉ là một người xem?!”


Đông Tẫn Hoan

Đông Tẫn Hoan

Câu nói đặc sắc trong truyện của Đông Tẫn Hoan: Nhưng mà, làm người xem quá lâu, xem đến nghiện, không biết từ khi nào trái tim đã bị trộm mất, có một ngày Triển Thiểu Huy lật bàn, “Dựa vào cái gì mà tôi chỉ là một người xem?!”


Thú Nhân Chi Long Trạch

Thú Nhân Chi Long Trạch
Tiết Đồng, trước kia là do em không nắm giữ vận mệ ...
107 chương

Trộm trái tim, đoạt ái tình

Trộm trái tim, đoạt ái tình
Nhưng mà, làm người xem quá lâu, xem đến nghiện, k ...
110 chương

Say mê không về

Say mê không về
Nàng chỉ là một hạt bụi phiêu bạc trên dòng sông ...
52 chương

Thế nào là chân tình?

Thế nào là chân tình?
Trí nhớ này của ngài... sợ là phải dán một tờ ghi ...
7 chương