Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Tương tư hữu thời online

Tương tư hữu thời

"Em cảm thấy anh tàn nhẫn, em cảm thấy anh ghê tởm, vậy anh sẽ khiến cho em nếm trải cảm giác bị một người ghê tởm, tàn nhẫn yêu là như thế nào! Triệu Hữu Thời, anh chờ em trở về"

Kim Bính

Truyện thuộc -Tình Cảm- Gồm 60 Chương

Văn án "Tương tư hữu thời"

"Em cảm thấy anh tàn nhẫn, em cảm thấy anh ghê tởm, vậy anh sẽ khiến cho em nếm trải cảm giác bị một người ghê tởm, tàn nhẫn yêu là như thế nào! Triệu Hữu Thời, anh chờ em trở về."

Anh đã hình thành một thói quen, thói quen này gọi là Triệu Hữu Thời.

Lời nhắc nhở ấm áp:

1 - Nam chính không phải là người tốt.

2 - Nam chính không phải là người tốt.

3 - Nam chính chỉ tốt với nữ chính.


Kim Bính

Kim Bính

Câu nói đặc sắc trong truyện của Kim Bính: Em cảm thấy anh tàn nhẫn, em cảm thấy anh ghê tởm, vậy anh sẽ khiến cho em nếm trải cảm giác bị một người ghê tởm, tàn nhẫn yêu là như thế nào! Triệu Hữu Thời, anh chờ em trở về


Người tới không tốt

Người tới không tốt
Thực ra Chu Tiêu muốn cho toàn thế giới biết, anh ...
65 chương

Tương tư hữu thời

Tương tư hữu thời
Em cảm thấy anh tàn nhẫn, em cảm thấy anh ghê tởm, ...
60 chương