Vân Ngao

nguồn sưu tầm

Một câu chuyện tình cũng như là một lời tâm sự của anh giành cho cô trong tác phẩm Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy !Vì cô mà anh đã phải hi sinh đủ đường kể cả sự tôn nghiêm vốn có của...

Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy

22 chương

Đọc truyện Hiện đại

Từ khóa

Văn Án

Một câu chuyện tình cũng như là một lời tâm sự của anh giành cho cô trong tác phẩm Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy !Vì cô mà anh đã phải hi sinh đủ đường kể cả sự tôn nghiêm vốn có của một người đàn ông, anh luôn muốn tốt cho cô, luôn ủng hộ cô, bên cô mỗi lúc buồn. Thế mà tại sao cô lại bỏ anh mà đi chỉ vì chuyện quá khứ ?Tình yêu của anh bao giờ mới được cô đáp trả ? Không lẽ ông trời đang trêu anh sao !!!