Tần Hoàng

nguồn sưu tầm

Buổi tối, sâu trong chỗ hẻo lánh ở quần ngựa vang lên tiếng vó ngựa, thỉnh thoảng lại có thanh âm nức nở làm người ta mơ màng… ...

Uyên ương đánh nhau khi nào

62 chương

Đọc truyện Cổ Đại

Từ khóa

Văn Án

Chuyện kể về của một thế tử vương phủ ác miệng cùng một tiểu thư sơn trại hiếu thắng.

Thế tử vương phủ: ngươi là thổ phỉ sao so với cô nương còn lề mề hơn?

Tiểu thư sơn trại:….

Tiểu thư sơn trại: trời đã cho ngươi một bộ mặt tuấn mỹ như vậy lại há mồm nói những lời thiếu đạo đức như vậy, cũng coi như công bằng