Ngải Ngải

nguồn sưu tầm

Cả cuộc đời nàng mãi chờ một người, mãi yêu một người. Nếu ngày trước nàng từng đợi người có thể khiến nàng yêu đến chết không quên, thì giờ đây nàng tìm được rồi. Dù có chia ...

Uyên Ương Kết

5 chương

Đọc truyện Hiện đại

Từ khóa

Văn Án

Cả cuộc đời nàng mãi chờ một người, mãi yêu một người. Nếu ngày trước nàng từng đợi người có thể khiến nàng yêu đến chết không quên, thì giờ đây nàng tìm được rồi. Dù có chia xa vẫn mãi lưu tình, nguyện dùng cả đời để nhớ chàng...Nàng là tiểu thư Lưu gia tục danh Tâm Hạ, không dám nhận nhan sắc hơn người, không giám so bì với các tài nữ nổi danh, không dám cho mình là hiền lương thục đức. Nàng đơn thuần chỉ là một tiểu thư đài loan gác ngọc không thấu sự đời. Nàng từ lúc hiểu chuyện nam nữ tương tư luôn ôm trong tim hình bóng Đông Anh vương, tâm ý đã rõ những ông trời lại gây oan trái.Một bước thành phượng hoàng trên cao đoạn tình đẹp vỡ tan. Ôm đau thương trong lòng sống nơi thâm cung lạnh lẽo, tim tựa như đã chết. Phụ thê vô duyên vô phận hoá hoàng tẩu thâm tình .Đoạn nghiệt duyên này sẽ phải đi về đâu khi đôi ta nguyện kiếp không quên...

Chọn chương

12345