Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Vi thần có tội online

Vi thần có tội

"Một, không chữa khỏi cho nàng/hắn, mang đầu đến gặp trẫm! Hai, nếu nàng/hắn xảy ra chuyện gì, trẫm sẽ để tất cả các ngươi chôn cùng! Ba, ngay cả bệnh này cũng không chữa nổi, trẫm nuôi các ngươi để làm gì!"

Tùy Vũ Mà An
Từ khóa:Hài Hước

Truyện thuộc -Cổ Đại- Gồm 7 Chương

Văn án "Vi thần có tội"

Mỗi khi Nghiêm Tiểu Vũ hướng ta khóc lóc kể lể giang hồ võ lâm hung hiểm cỡ nào, cái gọi là đại hiệp hung tàn cỡ nào, bọn họ là con tép trên giang hồ phải làm sao giữ đầu mà sống, ta đều cười nhạt. Rõ ràng Thái y chúng ta mới chân chính là đem đầu treo ở lưng quần mang trên người!

Theo thống kê, ba câu mà chúng ta thường xuyên được nghe nhất:

Một, không chữa khỏi cho nàng/hắn, mang đầu đến gặp trẫm!

Hai, nếu nàng/hắn xảy ra chuyện gì, trẫm sẽ để tất cả các ngươi chôn cùng!

Ba, ngay cả bệnh này cũng không chữa nổi, trẫm nuôi các ngươi để làm gì!

Bạn đọc chương:

Tùy Vũ Mà An

Tùy Vũ Mà An

Câu nói đặc sắc trong truyện của Tùy Vũ Mà An: Một, không chữa khỏi cho nàng/hắn, mang đầu đến gặp trẫm! Hai, nếu nàng/hắn xảy ra chuyện gì, trẫm sẽ để tất cả các ngươi chôn cùng! Ba, ngay cả bệnh này cũng không chữa nổi, trẫm nuôi các ngươi để làm gì!


Vi thần có tội

Vi thần có tội
Một, không chữa khỏi cho nàng/hắn, mang đầu đến gặ ...
7 chương