Tùy Vũ Mà An

nguồn sưu tầm

Một, không chữa khỏi cho nàng/hắn, mang đầu đến gặp trẫm! Hai, nếu nàng/hắn xảy ra chuyện gì, trẫm sẽ để tất cả các ngươi chôn cùng! Ba, ngay cả bệnh này cũng không chữa nổi, trẫm nuôi các ngươi để là...

Vi thần có tội

7 chương

Đọc truyện Cổ Đại

Từ khóa

Văn Án

Mỗi khi Nghiêm Tiểu Vũ hướng ta khóc lóc kể lể giang hồ võ lâm hung hiểm cỡ nào, cái gọi là đại hiệp hung tàn cỡ nào, bọn họ là con tép trên giang hồ phải làm sao giữ đầu mà sống, ta đều cười nhạt. Rõ ràng Thái y chúng ta mới chân chính là đem đầu treo ở lưng quần mang trên người!

Theo thống kê, ba câu mà chúng ta thường xuyên được nghe nhất:

Một, không chữa khỏi cho nàng/hắn, mang đầu đến gặp trẫm!

Hai, nếu nàng/hắn xảy ra chuyện gì, trẫm sẽ để tất cả các ngươi chôn cùng!

Ba, ngay cả bệnh này cũng không chữa nổi, trẫm nuôi các ngươi để làm gì!

Chọn chương

1234567