Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Viễn cổ y Điện online

Viễn cổ y Điện

"Mộc Thanh bị sét đánh đến tiền sử vạn năm trước. Bắt đầu thời gian chung sống với người tiền sử. Bọn họ kiên trì vì họ đơn thuần, bọn họ nguyên thủy nhưng tràn đầy tình cảm. Bọn họ hết sức cơ trí, đang chờ đợi khai phá."

Thanh Ca Nhất Phiến

Truyện thuộc -Xuyên Không- Gồm 64 Chương

Văn án "Viễn cổ y Điện"

Mộc Thanh bị sét đánh đến tiền sử vạn năm trước. Bắt đầu thời gian chung sống với người tiền sử. Bọn họ kiên trì vì họ đơn thuần, bọn họ nguyên thủy nhưng tràn đầy tình cảm. Bọn họ hết sức cơ trí, đang chờ đợi khai phá.


Thanh Ca Nhất Phiến

Thanh Ca Nhất Phiến

Câu nói đặc sắc trong truyện của Thanh Ca Nhất Phiến: Mộc Thanh bị sét đánh đến tiền sử vạn năm trước. Bắt đầu thời gian chung sống với người tiền sử. Bọn họ kiên trì vì họ đơn thuần, bọn họ nguyên thủy nhưng tràn đầy tình cảm. Bọn họ hết sức cơ trí, đang chờ đợi khai phá.


Viễn cổ y Điện

Viễn cổ y Điện
Mộc Thanh bị sét đánh đến tiền sử vạn năm trước. B ...
64 chương