Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Vườn Gai online

Vườn Gai

"Cuối cùng mẹ tôi cũng tìm được một người đáng tin cậy để tái hôn, mặc dù ngoài mặt lạnh như băng, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui mừng cho bà ấy, nên đã cùng bà đi đến một căn nhà lớn có vườn hoa xinh đẹp, không ngờ rằng lại gặp phải anh ta, Nhiếp Duy Dương, con trai của người đàn ông đó, tôi không tránh được việc phải chạm mặt anh ta ở trong khu vườn gai này."

A Sắc
Từ khóa:Sủng

Truyện thuộc -Hiện đại- Gồm 73 Chương

Văn án "Vườn Gai"

Lúc học cấp 2, tôi điên cuồng say đắm một nam sinh có khí chất u buồn. Còn vì anh ta mà đọc một câu thơ: "Sắc xuân nhuốm hết nhành liễu rũ, phong tư vô hạn khiến người thương." Vì vậy khi về nhà, tôi kiên quyết yêu cầu đổi tên thành Lục Tô (*). Mẹ tôi không còn cách nào khác, đành phải đáp ứng. Bà ấy không đồng ý thì có thể làm thế nào? Bà ấy thiếu đàn ông thì không thể sống nổi, sợ con gái xem thường mình, vậy nên đối với tất cả yêu cầu của tôi, bà ấy đều mạnh miệng đồng ý.

Cuối cùng mẹ tôi cũng tìm được một người đáng tin cậy để tái hôn, mặc dù ngoài mặt lạnh như băng, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui mừng cho bà ấy, nên đã cùng bà đi đến một căn nhà lớn có vườn hoa xinh đẹp, không ngờ rằng lại gặp phải anh ta, Nhiếp Duy Dương, con trai của người đàn ông đó, tôi không tránh được việc phải chạm mặt anh ta ở trong khu vườn gai này. Anh ta đang cúi đầu khẽ hát ...

HARSH WORDS WERE SAID

AND LIES WERE TOLD INSTEAD

I DIDN`T NEVER MEAN TO MAKE YOU CRY

BUT LOVE CAN MAKE US WEAK AND MAKE US STRONG

AND BEFORE TOO VERY LONG

I WAS TOTALLY IN LOVE WITH YOU

I BATHED IN YOU

LOST IN YOU

CAPTIVATED BY YOU

AMAZED BY YOU

DAZED BY YOU

NOTHING CAN GO WRONG

NOTHING CAN GO WRONG

NOTHING CAN GO WRONG……


A Sắc

A Sắc

Câu nói đặc sắc trong truyện của A Sắc: Cuối cùng mẹ tôi cũng tìm được một người đáng tin cậy để tái hôn, mặc dù ngoài mặt lạnh như băng, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui mừng cho bà ấy, nên đã cùng bà đi đến một căn nhà lớn có vườn hoa xinh đẹp, không ngờ rằng lại gặp phải anh ta, Nhiếp Duy Dương, con trai của người đàn ông đó, tôi không tránh được việc phải chạm mặt anh ta ở trong khu vườn gai này.


Vườn Gai

Vườn Gai
Cuối cùng mẹ tôi cũng tìm được một người đáng tin ...
73 chương