Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Vương phi Thụy Vi online

Vương phi Thụy Vi

"Nhân sinh như ảo mộng. Cả đời người bao giờ gặp được tri âm. Tình đến rồi đi như mộng. Mấy ai hiểu được lẽ đời. Có mất đi mới thấy quý giá. Nhưng ôi thôi... chẳng qua như nước xuôi dòng. Không gì giữ nổi thế nhân…"

Lăng Thụy Vi

Truyện thuộc -Cổ Đại- Gồm 16 Chương

Văn án "Vương phi Thụy Vi"

Nàng từ nhỏ sống lặng lẽ cùng thân mẫu, tâm tĩnh như nước, lòng không chút vướng bụi trần…

Nàng bước chân vào vương phủ thế gia, thân làm Vương phi nhưng ngày đầu tiên đã bị lưu đày đến biệt viện xa xôi trong vương phủ…

Nàng trong đêm tối một thân áo bào nương tử đỏ rực ngồi lặng lẽ trong góc phòng cô quạnh, rêu phong…

Nàng rốt cuộc chỉ có thể thương tâm mà chết đi mới mong cầu được hạnh phúc…Hắn thân vương gia tôn quý, khí ngạo hơn người...

Hắn ba lần từ chối hôn sự Hoàng thượng thánh ân...

Rốt cuộc ngày đầu tiên thành thân bèn đem Vương phi vào biệt viện… để rồi sau nay tâm đau như cắt… vì mất đi mới thấy quý giá... mất đi mới thấy tim cũng chết theo người mất rồi…

Nhân sinh như ảo mộng

Cả đời người bao giờ gặp được tri âm

Tình đến rồi đi như mộng

Mấy ai hiểu được lẽ đời

Có mất đi mới thấy quý giá

Nhưng ôi thôi... chẳng qua như nước xuôi dòng

Không gì giữ nổi thế nhân…

Bạn đọc chương:

Lăng Thụy Vi

Lăng Thụy Vi

Câu nói đặc sắc trong truyện của Lăng Thụy Vi: Nhân sinh như ảo mộng. Cả đời người bao giờ gặp được tri âm. Tình đến rồi đi như mộng. Mấy ai hiểu được lẽ đời. Có mất đi mới thấy quý giá. Nhưng ôi thôi... chẳng qua như nước xuôi dòng. Không gì giữ nổi thế nhân…


Vương phi Thụy Vi

Vương phi Thụy Vi
Nhân sinh như ảo mộng. Cả đời người bao giờ gặp đư ...
16 chương