Hanabira

nguồn sưu tầm

Truyện Xuyên Qua Ta Làm Sư Đồ Với Boss Phản Diện Cùng Nam Chính của tác giả Hanabira thuộc thể loại đam mỹ, xuyên thư, có yếu tố tu tiên. Một cái đại thúc gần ba mươi xuyên và...

Xuyên Qua Ta Làm Sư Đồ Với Boss Phản Diện Cùng Nam Chính

27 chương

Đọc truyện Hiện đại

Từ khóa

Văn Án

Truyện Xuyên Qua Ta Làm Sư Đồ Với Boss Phản Diện Cùng Nam Chính của tác giả Hanabira thuộc thể loại đam mỹ, xuyên thư, có yếu tố tu tiên. Một cái đại thúc gần ba mươi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngựa đực . Lại còn là tiểu thuyết do chính tay hắn viết.Vào nhân vật boss phản diện sau màn, sau này lại bị boss phản diện chân chính Nghiêm Tu quay lưng, bị nam chính Bạch Hàn Sâm đuổi giết. Nhưng quan trọng nhất là thân thể này chính là một cái bệnh xà tinh người a!!!!Còn gì bi ai hơn nữa không. Mặc kệ! Lỡ xuyên rồi thì chơi luôn. Nhưng ai đó làm ơn nói cho hắn biết hai cái tiểu đồ đệ manh hóa này sau này sẽ thật sự trở thành boss giết hắn đi.