Đan Phi Tuyết

nguồn sưu tầm

She who’s always seems so happy in a crowd, Whose eyes can be so private and so proud, No one's allowed to see them when they cry....

Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn !

11 chương

Đọc truyện Hiện đại

Từ khóa

Văn Án

Nhu đạo, không thủ đạo, trừ bạo an dân đều là sở trường của nàng.

Lý Tiểu Long là thần tượng của nàng.

Nhưng nói đến chuyện yêu đương nàng lại vô cùng xa lạ, bởi vì không ai dám tiếp cận nàng.

Trừ cái gã nam nhân ưu nhã không sợ chết kiên quyết quấn lấy nàng này.

Cũng đã nói với hắn, nàng chỉ yêu nam nhân nào có thể đánh thắng được nàng, hắn còn không thể hít đất, làm sao còn dám tới?!

Chẳng lẽ hắn không biết viết ba chữ “hết hy vọng”?

Chọn chương

1234567891011