Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn ! online

Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn !

"She who’s always seems so happy in a crowd, Whose eyes can be so private and so proud, No one's allowed to see them when they cry."

Đan Phi Tuyết
Từ khóa:Ngôn tình

Truyện thuộc -Hiện đại- Gồm 11 Chương

Văn án "Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn !"

Nhu đạo, không thủ đạo, trừ bạo an dân đều là sở trường của nàng.

Lý Tiểu Long là thần tượng của nàng.

Nhưng nói đến chuyện yêu đương nàng lại vô cùng xa lạ, bởi vì không ai dám tiếp cận nàng.

Trừ cái gã nam nhân ưu nhã không sợ chết kiên quyết quấn lấy nàng này.

Cũng đã nói với hắn, nàng chỉ yêu nam nhân nào có thể đánh thắng được nàng, hắn còn không thể hít đất, làm sao còn dám tới?!

Chẳng lẽ hắn không biết viết ba chữ “hết hy vọng”?

Bạn đọc chương:

Đan Phi Tuyết

Đan Phi Tuyết

Câu nói đặc sắc trong truyện của Đan Phi Tuyết: She who’s always seems so happy in a crowd, Whose eyes can be so private and so proud, No one's allowed to see them when they cry.


Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn !

Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn !
She who’s always seems so happy in a crowd, Whose ...
11 chương