Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Yến Vũ online

Yến Vũ

"Là lòng người khó lường, hay là số phận trêu chọc?  Đợi cho kiếp phù du tỉnh mộng, ai thầm đem xuân tình gửi gắm?"

Mặc Hàm Nguyên Bảo
Từ khóa:Trinh thám

Truyện thuộc -Cổ Đại- Gồm 152 Chương

Văn án "Yến Vũ"

Nàng là hòn ngọc quý trên tay Thừa tướng.

    Nhưng một khi rơi vào vũng bùn, náu thân thanh lâu làm nô làm tì.

    Hắn là con trai của Tổng chỉ huy sứ Hoàng thành ti*. (*ti: sở, vụ)

    Võ nghệ siêu quần, mười tuổi đã cứu giá lập kì công, được thánh thượng tán thưởng.

    Nhưng bụng dạ nham hiểm nổi tiếng hậu thế.

    Hai người vốn khác nhau một trời một vực.

    Nhưng bởi vì một xác nữ bị thối rữa hoàn toàn không nhận ra mà dây dưa với nhau.

    Lờ mờ chẳng biết nguyên nhân chết, chẳng biết tại sao gặp được, đưa đẩy bọn họ vào một mạng lưới vô hình.

    Là lòng người khó lường, hay là số phận trêu chọc?

    Đợi cho kiếp phù du tỉnh mộng, ai thầm đem xuân tình gửi gắm?

    Hắn nói, lưu lại, ta quyết một lòng đối đãi nàng…

    Nàng nói, hoặc là giết ta, hoặc là thả ta đi…

    


Mặc Hàm Nguyên Bảo

Mặc Hàm Nguyên Bảo

Câu nói đặc sắc trong truyện của Mặc Hàm Nguyên Bảo: Là lòng người khó lường, hay là số phận trêu chọc?  Đợi cho kiếp phù du tỉnh mộng, ai thầm đem xuân tình gửi gắm?


Yến Vũ

Yến Vũ
Là lòng người khó lường, hay là số phận trêu chọc? ...
152 chương