Truyện Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?

nguồn sưu tầm

Truyện Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh? thuộc thể loại ngôn tình trùng sinh chắc hẳn sẽ mang lại cảm giác hạnh phúc khi được làm lại chính mình.Biết bao nhiêu người con trai mu...

Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?

9 chương

Đọc truyện Hiện đại

Từ khóa

Văn Án

Truyện Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh? thuộc thể loại ngôn tình trùng sinh chắc hẳn sẽ mang lại cảm giác hạnh phúc khi được làm lại chính mình.Biết bao nhiêu người con trai muốn để ý đến cô nhưng chỉ vài lời nói của cô mọi người đã phải bỏ chạy mất dép. Vậy mà cậu ta cứ bám theo cô cho đến một hôm cô vĩnh viễn không còn trên đời này.Sống lại lần nữa cậu ta vẫn theo cô, muốn cướp cô...Nhưng thật tế cậu ta chỉ là thầm yêu! Vậy cuối cùng là họ có thể ở bên nhau sau khi có một biến cố lớn như vậy?

Chọn chương

123456789