Hôm nay bạn muốn đọc gì?

3 Người Lính Ngự Lâm - Chương 27

.- Của Hoàng hậu!

- Buckingham vừa nói vừa tái nhợt đi khủng khiếp, D' Artagnan tưởng ông ta sắp ngất.

Và ông ta bẻ xi niêm phong.- Vết rách này là cái gì?

- Ông ta vừa nói vừa chỉ cho D' Artagnan một chỗ thư bị xuyên thủng.

- À, à,

- D' Artagnan nói

- Tôi không để ý cái đó.

Đó là vết mũi gươm của Bá tước De Wardes, rất đẹp khi đâm vào ngực tôi đấy!

- Ông bị thương à?

- Buckingham vừa bẻ xi vừa hỏi.- Ồ không sao? Một vết xước thôi.

- Trời, ta vừa đọc cái gì đây?

- Công tước kêu lên

- Patrítxơ hãy ở lại đây rồi xem nhà Vua ở đâu, đi theo và tâu với Hoàng thượng là ta cúi đầu van xin Ngài hãy tha thứ cho ta vì ta có việc tối quan trọng phải có mặt ở London

- còn ông đi theo ta.- Và cả hai cùng phi nước đại về kinh thành.

.