Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Cạm Bẫy độc thân - Chương 27

Chương 12 đã đề cập rằng Robbie mời Milton đến Pháp chơi và đã phải trang trải mọi chi phí cho Milton vì gia đình Milton không có tiền).

Thứ hai, cuộc chiến mới vừa qua được sáu tháng, Milton làm gì mà có cơ hội qua Pháp liên miên như thế? Các bạn ai đã từng học qua lịch sử thế giới hẳn phải biết, chiến tranh giải phóng Pháp [French Revolutionary War] đã xảy ra từ 1792-1802 và chỉ kết thúc khi có Hiệp nghị hòa bình Amiens (1802) [được nhắc đến trong .