Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Cây sakê ra đi - Chương 3

Xem tiếp 2.

Giao thừa năm 1992, tôi và Lâm Phương Văn lại sánh bước bên nhau. Nhưng tôi không biết đến khi nào anh lại rời xa tôi một lần nữa. Đó là một đêm mưa tầm tã vào mùa hè năm 199.