Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đại Kết Cục (thượng) - Đạo Mộ Bút Ký - Tập 9 - Chương 44

Chương 22 (hạ)

. Uông Tàng Hải không thể nào sống tới giờ được, kỹ thuật này của ông ta đã được truyền lại cho Trương Gia Nhân hay là truyền lại cho Phong Cách Lôi? Nói trên phương diện địa lý, Trương Gia Nhân tương truyền là một tộc người huyền bí tới từ vùng Đông Bắc, nơi đó rất gần với vị trí của Vân Đỉnh Thiên Cung, mà Phong Cách Lôi lại xuất hiện ở Quảng Đông, vị trí giáp với Tây Sa.

Có hai khả năng có thể xảy ra ở đây. Thứ nhất là vào năm đó khi Uông Tàng Hải hoạt động ở Đông Hạ, vì có một lần chớp được cơ hội nên đã truyền được những kỹ năng này ra bên ngoài. Một khả năng khác là những kỹ năng này là từ thời điểm Uông Tàng Hải còn đang cho xây dựng mộ táng dưới đáy biển truyền lại trong tay những người dân chài ở vùng duyên hải. Bản thân tôi thiên về khả năng thứ nhất hơn, Trương Gia Cổ Lâu ở đây đã sử dụng tới những kỹ thuật này cho thấy phải trong cùng một bối cảnh thì mới có thể phù hợp được. Còn về Phong Cách Lôi, tới giờ tất cả những đầu mối mà chúng tôi có được chẳng qua chỉ là bản thiết kế của bọn họ về Trương Gia Cổ Lâu này. Chúng tôi chỉ phát hiện ra một lượng lớn bản vẽ công trình, cũng không có thêm được bất kỳ bản vẽ cơ quan nào khác, điều này rất khó để nhìn rõ được vấn đề. Nếu như không thể quay lại được thời điểm đó trước đây, thì cho dù là ai cũng không biết được những ghi chép về lịch sử này có xác thực hay không.

Tôi lại nghĩ tới khả năng xử lý cơ quan vô cùng tốt của Muộn Du Bình, trong lòng nảy sinh đủ mọi liên tưởng kỳ quái. Bàn Tử nói tới đây, trực giác của tôi mách bảo rằng- toàn bộ cơ quan nơi này nhất định có cấu tạo vô cùng hoành tráng. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho ngay cả Muộn Du Bình cũng không thể giải quyết được. Cũng giống như trong phòng di động tại mộ huyệt dưới đáy biển năm đó, Muộn Du Bình cũng không thể phát hiện ra được. Nhưng tôi gần như có thể xác định được, với sự thông minh của Muộn Du Bình thì dù cho anh ta không cảm nhận được bộ phần ngầm đã vẫn hành, cũng vẫn có thể căn cứ vào những kinh nghiệm đã trải qua trong mộ táng đáy biển kia để phán đoán ra được đại khái tình hình. Nhưng tại sao khi đó anh ta lại không nói gì chứ?

Muộn Du Bình hành xử luôn có mục đích, đây chính là điều quan trọng nhất khiến tôi nghĩ rằng anh ta thậm chí hoàn toàn có thể đã đoán được đại khái cơ chế vận động của cơ quan. Anh ta nói rằng phải đi ra ngoài huyệt động để tìm kiếm, cũng là vì ngay khi thấy huyệt động, anh ta đã biết cách phá giải nó thế nào. Mà Muộn Du Bình không bao giờ thấy chết mà không cứu, anh ta nhất định sẽ trở lại cứu tất cả mọi người, đưa bọn họ vào trong cổ lâu kia. nhưng anh ta chỉ có không mang theo một người duy nhất là Bàn Tử, mà lại đưa Bàn Tử đến một chỗ khác. Làm vậy là có ý gì chứ? Muộn Du Bình đưa Bàn Tử tới một nơi mà từ đó Bàn Tử có thể thấy được chỗ anh ta, như vậy Bàn Tử sẽ biết được là bọn họ còn sống. Đó là vì muốn Bàn Tử mang tin tức này truyền ra bên ngoài sao?

Làm gì có lý do nào như thế, Bàn Tử truyền tin này ra, chúng tôi nhất định sẽ càng thêm khẩn trương đi cứu bọn họ. nhưng nếu như vậy, Muộn Du Bình cũng sẽ đâu cần phải “nước đôi” thế , chí ít thì anh ta cũng cần để lại một vài ký tự truyền tin. Tôi nghĩ không ra. những tin tức này khiến tôi cảm thấy, dường như đơn thuần chỉ muốn không để cho Bàn Tử tiến vào cổ lâu kia. Cảm giác này giống như một điềm xấu. Muộn Du Bình không để Bàn Tử tiến vào cổ lâu chỉ có thể vì một nguyên nhân duy nhất đó là anh ta biết được con đường này chỉ một đi không trở lại. Mà Muộn Du Bình lại là người có thân thủ và quyết đoán như vậy, anh ta đã cho rằng một đi không trở lại, thì tình hình cơ bản là tuyệt đối không có thể xoay chuyển được. Muộn Du Bình cho rằng bọn họ chắc chắn sẽ chết.

Nhưng còn Hoắc lão bà và những người khác đều bị đem vào bên trong, chẳng lẽ là Muộn Du Bình nghĩ là Hoắc lão bà và thủ hạ của bà ấy phải chết sao? Anh ta và Hoắc lão bà có nhiều chuyện cũ mà tôi không biết, một lão bà hơn chín mươi tuổi vẫn còn tới nơi đây để lăn lộn, xem ra trong mỗi người bọn họ đều có một vấn đề riêng lớn tới mức nhất định phải thủ tiêu nó cho bằng được, hơn nữa cho dù phải thiệt hại bao nhiêu mạng người cũng không quan trọng..