Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Hộ Tâm (Quyển 1) - Chương 6

trước có mấy comment nói đuôi Xà yêu bị chẻ làm hai, vậy thì Xà yêu sẽ có hai “thằng em” =))

.