Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Một ngàn con đường quê - Phần kết “Những cây cầu ở quận Madison” - Chương 10

Chương 10: Cầu Roseman.

Francesca Johnson đứng trong phòng khách và ngắm mưa rơi. Từ sớm tinh mơ, mưa cứ đến rồi đi, rồi lại đến, biến các bãi cỏ mềm rũ và bẹt dí. Sương mù dâng lên từ thung lũng xa xa, nơi con sông Middle dường như chảy đều đều tới ng.