Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Một ngày - Chương 1

Mở đầu.

Tặng Max và Romy khi các con trưởng thành. Tặng vợ Hannah, như thường lệ. “Ngày để làm gì?

Ngày là nơi chúng ta sống Ngày tới đánh thức chúng ta Thời gian đến rồi đi

Ngày là nơi để hạnh phúc Nếu không có ngày, chúng ta có thể ở đâu? Để trả lời cho câu hỏi này

Hãy gọi bác sĩ và cha xứ Trong những chiếc áo choàng dài Vội vã băng qua cánh đồng.”

Philip Larkin, “Ngày” PHẦN MỘT 1988 - 1992.

Giai đoạn đầu của lứa tuổi hai mươi “Đó là một ngày đáng nhớ vì nó đã tạo ra những thay đổi to lớn trong cuộc đời tôi. Nhưng, nó cũng có thể xảy ra với bất kỳ người nào khác. Hãy thử chọn một ngày nào đó và nghĩ về mức độ khác biệt mà nó sẽ xảy ra. Đợi đã, bạn - người đang đọc cuốn sách này, và suy nghĩ thật lâu về chuỗi xích dài bằng sắt hay vàng, bằng chông gai hay hoa hồng, mà hẳn sẽ không bao giờ có thể trói buộc bạn, nếu không có sự hình thành mắt xích đầu tiên trong ngày đáng nhớ đó.” Charles Dickens, Gia tài vĩ đại

.