Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Một ngày - Chương 11

Chương 9.

Thuốc lá và rượu Thứ Bảy, ngày 15 tháng Bảy năm 1995. Walthamstow và Soho

Bức chân dung đỏ thắm Tiểu thuyết của Emma T.Wilde.