Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nạp Thiếp Ký I - Chương 315

255: Phân thây kiểm nghiệm

http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b2e6d3a30882.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b2e6d3a688dd.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b2e6d3a95c44.jpg

http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b2e6d3acacce.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b2e6d3b134b0.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b2e6d3b55971.jpg

------------o0o------------.